Dziedziny dotyczące farmacji

Z nauką o lekach zwaną oficjalnie farmacją związane są rozmaite dziedziny. Można śmiało stwierdzić, iż jest to nauka mająca charakter interdyscyplinarny. Oznacza to w praktyce, iż jest to zespolenie niektórych zagadnień i tematów dotyczących wielorakich dyscyplin naukowych. Za najważniejszą dziedzinę, z którą farmacja ma ścisły związek uznaje się oczywiście medycynę. Można w tym zakresie mówić …

Czym zajmuje się farmacja?

Farmacja jest nauką o lekach. Tak tę dyscyplinę wiedzy naukowej można określić najprościej i najkrócej. Zagadnienia, jakie wiążą się bezpośrednio z tym właśnie odłamem nauki dotyczą między innymi syntezy chemicznej, chemii lekarstw, surowców roślinnych i zwierzęcych, z jakich produkowane są medykamenty, substancji naturalnych uznawanych za leki. Ponadto farmacja opiera się także na analizach i badaniach …

Farmakoterapia

Pod pojęciem farmakoterapii rozumie się dziedzinę leczenia dolegliwości chorobowych z zastosowaniem rozmaitych rodzajów dostępnych dziś na rynku farmaceutycznym lekarstw. Te medykamenty a także różnorodne typu substancji chemicznych mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom chorobowym, tłumienie ich symptomów, zabijanie zarazków i wirusów w samym zarodku. To jedna z najistotniejszych dyscyplin wiedzy, która łączy się z farmacją.

Farmakodynamika

Działanie leków oraz wszelkiego rodzaju substancji chemicznych bada farmakodynamika. Jest to specyficzny dział farmakologii i farmacji ogólnej, który specjalizuje się w szczegółowym analizowaniu mechanizmów oddziaływania preparatów medycznych na ludzi organizm. Badane są w tym przypadku zarówno działania pożądane, jak niepożądane. Jedną z dziedzin, która wiąże się z farmacją jest farmakologia. To słowo pochodzi od greckiego …