Farmacja

Poprzez farmakoekonomię rozumie się specjalistyczną dziedzinę naukową, która jest formą pośrednią – jak wskazuje na to już samo jej specyficzne nazwanie pomiędzy farmakologią oraz ekonomią. Celem tej dyscypliny wiedzy jest ocena farmakoterapii pod względem ekonomicznym. Pod uwagę brane są między innymi efekty release agent zdrowotne uzyskiwane przez dany typ farmakoterapii oraz koszty takiego lecznictwa. Przyjmuje się tu różnorodne kryteria wartości – od środków pieniężnych i wydatków związanych z leczeniem, przez jakość życia, poprawę zdrowia i skuteczność farmakoterapii.
Taka analiza efektywności okazuje się bardzo ważną działką, pokazującą czy rezultaty są wymierne do ponoszonych wydatków. Ta dziedzina służy rozwojowi wielu innych dziedzin farmacji. Korzysta się z niej podczas opracowywania nowych leków, tak aby ustalić za nie racjonalne stawki – im coś jest skuteczniejsze, tym rzecz jasna wiąże się z większymi kwotami za nie należnymi. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać, że farmakoekonomia opiera się też na szacowaniu kosztów ponoszonych podczas realizacji badań klinicznych. Nie chodzi tylko o wydatki samego pacjenta inwestującego w dany wyrób medyczny, ale także koncernu wypuszczającego go na rynek farmaceutyczny.