Botanika farmaceutyczna

Specyficzną dziedziną farmacji okazuje się botanika farmaceutyczna. Jest to jedna z fachowych dyscyplin wiedzy, jaka jest wykładana na studiach farmaceutycznych i jaka ma przystosować przyszłych absolwentów farmacji do pracy w tani nocleg Inowrocław ich zawodzie. W zakres botaniki tego rodzaju wchodzą inne dziedziny wiedzy farmaceutycznej, do jakich zalicza się między innymi farmakoterapię, toksykologię, bromatologię czy farmakognozję. Nadrzędnym przedmiotem badań tej nauki okazuje się cytologia roślin oraz ich histologia. Badane są właściwości lecznicze poszczególnych gatunków oraz ich systematyka. W związku z tym, można mówić o tym, iż botanika skupia się na sferze typowo przyrodniczej farmacji.
To za jej przyczyną tak szeroko rozpowszechnioną dziedziną jest ziołolecznictwo. Można mówić o takich tematach ściśle dotyczących botaniki farmaceutycznej jak biosynteza, hodowla in vitro czy mikrorozmnażanie.