Chemia leków

Jako chemię leków czy inaczej chemię farmaceutyczną czy też chemię medyczną rozumie się specjalistyczną dyscyplinę badawczą, która opiera się na ścisłym związku dwóch głównych dziedzin nauki, a mianowicie farmakologii oraz chemii. Celem istnienia tej dyscypliny okazuje się tworzenie, synteza oraz analiza właściwości indywiduów chemicznych, jakie są wykorzystywane w różnego typu terapiach. Ponadto ta dziedzina farmacji części simson zajmuje się również określaniem i precyzowaniem sposobów pozyskiwania tychże substancji, co ma pozwolić natomiast na redukcję kosztów ich wytwórstwa. Ponadto skrupulatnie badane są także dotychczas wykorzystywane leki i substancje chemiczne. Chemia farmaceutyczna jest nieodłącznym elementem studiów farmaceutycznych. To jedna z ważniejszych dziedzin stosowanych w pracy farmaceutów. Dzięki tej dyscyplinie możliwe okazuje się analizowanie zarówno cytrynian magnezu poszczególnych leczniczych składników wchodzących w skład danych preparatów leczniczych, jak także ich poszczególne właściwości biologiczne oraz fizykochemiczne.
Dodatkowo przeprowadzana jest synteza chemiczna, więc analizie poddawane są też metody uzyskiwania określonych substancji leczniczych a także ich budowa chemiczna. Specjaliści z chemii leków starają się także sprawdzać, jak pod względem chemicznym, dany specyfik wpływa na pracę ludzkiego organizmu. To również ta dziedzina jest odpowiedzialna za trwałość oraz skuteczność stosowanych lekarstw. Chemia leków to dziedzina interdyscyplinarna, co można chyba śmiało stwierdzić chociażby po wyżej wymienionych zagadnieniach i sferach, na jakie ma ona wyraźny oddźwięk.
Generalnie korzysta ona w dużej mierze z chemii fizycznej, chemii obliczeniowej, fizjologii, chemii organicznej, biochemii, farmakognozji, mikrobiologii, farmakologii i statystyki.