Biochemia

Dziedzina zwana fachowo biochemią jest połączeniem w sobie dwóch podstawowych rodzajów dyscyplin naukowych, a dokładniej biologii oraz chemii. Specjaliści tej klasy opierają się w swej codziennej pracy na badaniu oraz szczegółowym analizowaniu chemii występującej margo-antczak.pl w żywych organizmach. Zagadnienia, jakie naukowcy tej materii w głównej mierze zgłębiają to struktura, stężenie, funkcje oraz biosynteza i skutki nadmiaru chemii czy też jej niedoboru.
Ponadto wykwalifikowani eksperci analizują, jakie przemiany składników tanie domki letniskowe Karwia chemicznych oraz procesy chemiczne zachodzą w żywych organizmach. Przedmiotem wnikliwych analiz okazują się badania białek, polisacharydów czy kwasów nukleinowych, węglowodanów, hormonów, aminokwasów czy lipidów. Biochemia nie mogłaby jednakże istnieć na tak szeroką skalę, gdyby nie kilka innych dyscyplin wiedzy, jakie bezpośrednio się z nią łączą i wzajemnie na siebie nachodzą. Przykładem jest tu chemia leków, chemia środowiska, chemia bionieorganiczna, chemia bioorganiczna, chemia molekularna, biofizyka, biogeochemia, cytologia, biotechnologia, histochemia.