Bromatologia

Bromatologia wiąże się w swej etymologii ze słowem pożywienie, bowiem broma z greckiego ma właśnie takie znaczenie. Logos natomiast to nic innego jak nauka. Jest to dyscyplina wiedzy, która dotyczy badania żywności. Pod tym szeroko rozumianym pojęciem kryje się natomiast skrupulatna analiza składu chemicznego, właściwości odżywczych, nie odżywczych substancji, które wpływają negatywnie na ludzki Opakowania tekturowe organizm, a także strawności i przyswajalność danych produktów czy ich składników. Bromatologia dotyczy także badania rozmaitych zanieczyszczeń, w tym przykładowo sytuacji zanieczyszczenia organizmu metalami ciężkimi czy też pestycydami.
To dzięki tej dyscyplinie naukowej możliwe okazuje się zbadanie mikroorganizmów a wiec wszelkich występujących w człowieczym organizmie grzybów, bakterii czy wirusów. Jeszcze inną działką, jaka przypada w nauce bromatologii jest higiena żywności. W tej materii opiera się to na analizie sposobu przechowywania żywności, warunków, w jakich została ona wyprodukowana, obrocie i przetwórstwie. Warto również stwierdzić, iż ta nauka jest związana z nowoczesnymi źródłami żywności. To właśnie specjaliści z tej dziedziny zajmują się między innymi badaniem relacji i zależności między przyrodą i środowiskiem naturalnym a na przykład jakością i efektami rolnictwa.
To bromatologia specjalizuje się też w monitorowaniu aktualnych poziomów zanieczyszczeń biologicznych oraz chemicznych, jakie występują w produktach żywnościowych. Generalnie ta dyscyplina wiedzy stanowi podstawę pracy kilku polskich organizacji, w tym przede wszystkim instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Ochrony Roślin oraz Państwowego Zakładu Higieny.