Farmakoterapia

Pod pojęciem farmakoterapii rozumie się dziedzinę leczenia dolegliwości chorobowych z zastosowaniem rozmaitych rodzajów dostępnych planowanie ślubu dziś na rynku farmaceutycznym lekarstw. Te medykamenty a także różnorodne typu substancji chemicznych http://naturalnie.com.pl/o-nas/ mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom chorobowym, tłumienie ich symptomów, zabijanie zarazków i wirusów w samym zarodku.
To jedna z najistotniejszych dyscyplin wiedzy, która łączy się z farmacją.