Toksykologia

Toksykologia stanowi interdyscyplinarną, a więc związaną z wieloma rozmaitymi dziedzinami, dyscyplinę wiedzy, która stanowi jeden z działów farmacji. Wyodrębniono ja z chemii, biologii, medycyny weterynaryjnej czy farmakologii. Można mówić o specyficznym podziale toksykologii na dwie podstawowe kategorie – toksykologię stosowaną oraz toksykologię teoretyczną. Samo słowo toksykologia będące określeniem tej dziedziny wiedzy pochodzi od greckiego wyrazu toxon, który w dosłownym Usługi księgowe katowice tłumaczeniu oznacza łuk. Natomiast toxicos to substancja, jaka służyła niegdyś do zatruwania strzał. Poprzez działania prowadzone przez toksykologów możliwe okazuje się przeanalizowanie czynników toksycznych oraz ich negatywnych skutków w zakresie oddziaływania na ludzki organizm.
Tym samym można mówić o kilku obszarach tego negatywnego działania, do jakich zalicza się – toksyczność będącą zjawiskiem powstającym przez pojawienie się rozmaitych objawów Meble kuchenne Wrocław chorobowych. Dodatkowo mówi się też o alergenności, czyli sytuacji, gdy dany specyfik doprowadził do wywołania alergii i reakcji uczuleniowych, a także teratogenności czyli wad powstających w rozwojach płodów. Jeszcze czymś innym wiążącym się z toksykologią jest mutagenność a więc wywoływanie zmian genetycznych oraz kancerogenność od angielskiego cancer czyli rak, która wiąże się z powstawaniem rozmaitych zmian nowotworowych. Z toksykologii będącej ważnym odłamem farmacji korzystają na co dzień lekarze specjalizujący się w dziedzinie medycyny sądowej.
To także działka wykorzystywana przez specjalistów z weterynarii sądowej. W zakresie funkcjonowania toksykologii wyróżnia się kilka podstawowych jej kategorii – toksykologię ogólną, szczegółową – która bada trucizny oraz je definiuje a także toksykologię doświadczalną, jaka opiera się na tworzeniu rozmaitych modeli badawczych.