Nowe trendy w farmacji: jak rozwój technologii wpływa na produkcję leków

Rozwój technologii w farmacji Nowoczesne metody badawcze Wraz z rozwojem technologii, branża farmaceutyczna korzysta z coraz bardziej zaawansowanych metod badawczych. Nowoczesne techniki obrazowania, takie jak mikroskopia elektronowa czy rezonans magnetyczny, umożliwiają precyzyjne analizowanie struktury i funkcji cząsteczek leków. Ponadto, nowe metody biologii molekularnej pozwalają na identyfikację i badanie nowych celów terapeutycznych. Automatyzacja procesów produkcyjnych Rozwój …