Nazwa farmacja odnosi się do specjalistycznej dziedziny wiedzy, która określana jest jako nauko o lekach. To niezwykle szeroka dyscyplina, w zakresie której dopłata do odszkodowania oc kształcą szkoły wyższe. Nazwa farmacja pochodzi natomiast od starożytności, a dokładniej od starożytnego języka egipskiego. Znaczy w wolnym tłumaczeniu bezpieczeństwo.
W dziedzinie farmacji wyszczególnia się kilka podstawowych kategorii, do jakich należy zaliczyć między innymi działkę leków biologicznych leki syntetyczne oraz pochodzenia naturalnego. Istotne jest również to, że w Polsce studia farmaceutyczne trwają pięć i pól roku. Studenci edukują się w trybie studiów jednolitych magisterskich.