Home

Farmacja

Nazwa farmacja odnosi się do specjalistycznej dziedziny wiedzy, która określana jest jako nauko o lekach. To niezwykle szeroka dyscyplina, w zakresie której kształcą szkoły wyższe. Nazwa farmacja pochodzi natomiast od starożytności, a dokładniej od starożytnego języka egipskiego. Znaczy w wolnym tłumaczeniu bezpieczeństwo.
W dziedzinie farmacji wyszczególnia się kilka podstawowych kategorii, do jakich należy zaliczyć między innymi działkę leków biologicznych leki syntetyczne oraz pochodzenia naturalnego. Istotne jest również to, że w Polsce studia farmaceutyczne trwają pięć i pól roku. Studenci edukują się w trybie studiów jednolitych magisterskich.

Farmakodynamika

Działanie leków oraz wszelkiego rodzaju substancji chemicznych bada farmakodynamika. Jest to specyficzny dział farmakologii i farmacji ogólnej, który specjalizuje się w szczegółowym analizowaniu mechanizmów oddziaływania preparatów medycznych na ludzi organizm. Badane są w tym przypadku zarówno działania pożądane, jak niepożądane.

Farmakologia

Jedną z dziedzin, która wiąże się z farmacją jest farmakologia. To słowo pochodzi od greckiego słowa pharmakon, czyli lekarstwo. Jest to specyficzny dział medycyny a także wspomnianej wyżej farmacji, który opiera się na studiowaniu działania lekarstw na ludzki organizm. Można mówić o tym, iż jest to nauka badająca mechanizmy wpływania medykamentów na człowieka.

Pod pojęciem farmakoterapii rozumie się dziedzinę leczenia dolegliwości chorobowych z zastosowaniem rozmaitych rodzajów dostępnych dziś na rynku farmaceutycznym lekarstw. Te medykamenty a także różnorodne typu substancji chemicznych mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom chorobowym, tłumienie ich symptomów, zabijanie zarazków i wirusów w samym zarodku.