projektowanie sklepów
Toksykologia stanowi interdyscyplinarną, a więc związaną z wieloma rozmaitymi dziedzinami, dyscyplinę wiedzy, która stanowi jeden z działów farmacji. Wyodrębniono ja z chemii, biologii, medycyny weterynaryjnej czy farmakologii. Można mówić o specyficznym podziale toksykologii na dwie podstawowe kategorie – toksykologię stosowaną oraz toksykologię teoretyczną. Samo słowo toksykologia będące określeniem tej dziedziny wiedzy pochodzi od greckiego wyrazu toxon, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza łuk. Natomiast toxicos to substancja, jaka służyła niegdyś do zatruwania strzał. Poprzez działania prowadzone przez toksykologów możliwe okazuje się przeanalizowanie czynników toksycznych oraz ich negatywnych skutków w zakresie oddziaływania na ludzki organizm. porady prawne dla firm Wrocław
Tym samym można mówić o kilku obszarach tego negatywnego działania, do jakich zalicza się – toksyczność będącą zjawiskiem powstającym przez pojawienie się rozmaitych objawów chorobowych. Dodatkowo mówi się też o alergenności, czyli sytuacji, gdy dany specyfik doprowadził do wywołania alergii i reakcji uczuleniowych, a także teratogenności czyli wad powstających w rozwojach płodów. Jeszcze czymś innym wiążącym się z toksykologią jest mutagenność a więc wywoływanie zmian genetycznych oraz kancerogenność od angielskiego cancer czyli rak, która wiąże się z powstawaniem rozmaitych zmian nowotworowych. Z toksykologii będącej ważnym odłamem farmacji korzystają na co dzień lekarze specjalizujący się w dziedzinie medycyny sądowej.
To także działka wykorzystywana przez specjalistów z weterynarii sądowej. W zakresie funkcjonowania toksykologii wyróżnia się kilka podstawowych jej kategorii – toksykologię ogólną, szczegółową – która bada trucizny oraz je definiuje a także toksykologię doświadczalną, jaka opiera się na tworzeniu rozmaitych modeli badawczych. dieta choroby autoimmunologiczne Warszawa