centrum medyczne zielona góra
Za specyficzną dziedzinę farmacji uznaje się farmakognozję. Jest to specjalistyczna dziedzina wiedzy, która stanowi najprościej rzecz biorąc naukę o substancjach pochodzących od roślin. Te składniki, pozyskiwane z natury, są natomiast stosowane jako lekarstwa. Farmakognozja zajmuje się więc badaniem, jakie konkretnie gatunki roślinne mogą być wykorzystywane jako medykament o właściwościach leczniczych bądź które z nich mogą zostać zastosowane do produkcji takowych wyrobów medycznych. implanty sopot
Analizie poddawane są dane rośliny pod względem ich chemicznej budowy, składników czynnych, jakie zawierają, sposobu ich oddziaływania na ludzki organizm. Poprzez pracę farmakognozji zrodziło się między innymi ziołolecznictwo. Dyscyplina tej kategorii koncentruje się w głównej mierze na surowcach roślinnego pochodzenia. W niektórych obszarach działania obejmuje też surowce zwierzęce, w tym tłuszcze takie jak tran bądź pszczeli nektar czyli miód. Nie ma jednakże zbyt wielu takich produktów, które byłyby pochodzenia zwierzęcego i stanowiły przedmiot badań specjalistów tej dyscypliny wiedzy. Farmakognozja jest ściśle związana z czystą postacią natury i otaczającym nas środowiskiem. http://www.sarnowski.info.pl/